Kinderen vaker voetschimmel?

Steeds meer kinderen hebben op jonge leeftijd last van voetschimmel en schimmelnagels. De belangrijkste reden hiervoor is dat het aantal kinderen met overgewicht toeneemt. Uit cijfers van het CBS (2015) blijkt dat 13,2% van de jeugd van 4 tot 20 jaar overgewicht heeft. Van hen heeft 3,7% obesitas. Jongens hebben iets vaker overgewicht en meiden iets vaker ernstig overgewicht.

Oorzaken overgewicht

De oorzaak van overgewicht is een verstoorde energiebalans. De energiebalans is in evenwicht als het totale energieverbruik (door lichamelijke activiteit) gelijk is aan de totale energie-inname (via de voeding). Wanneer iemand meer energie binnenkrijgt, dan hij verbruikt, wordt hij zwaarder. Er zijn heel veel factoren van invloed op de manier waarop het lichaam omgaat met energieverbruik en energie-inname. Denk hierbij aan erfelijke aanleg voor obesitas, psychische aspecten en de invloed van de omgeving (zowel fysiek als sociaal) op het voedings- en beweeggedrag. Bij 5% van de kinderen met obesitas is een medische en/of psychische oorzaak te vinden. Voor kinderen met alleen overgewicht ligt dit percentage nog lager. De oorzaak is meestal een combinatie van te weinig bewegen, te veel en te energierijk eten en een erfelijke aanleg voor obesitas.

Gevolgen overgewicht

Overgewicht, en vooral obesitas, hangt samen met gezondheidsschade. Zo hebben deze kinderen een verhoogde kans op overgewicht op latere leeftijd en hebben ze een verhoogd risico op diabetes type 2, hart- en vaatziekten en een aantal soorten kanker. Daarnaast heeft overwicht sociaal en emotioneel gevolgen, zoals mogelijke problemen met het zelfvertrouwen en pesten.

Kinderen vaker voetschimmel

Overgewicht, en vooral obesitas, hangt ook samen met tal van chronische aandoeningen, zoals voetschimmel en schimmelnagels. Te veel transvetten en verzadigde vetzuren (energierijk eten) en te weinig antioxidanten (groente en fruit) tasten het immuunsysteem van kinderen aan, waardoor voetschimmel vaker en gemakkelijker kan toeslaan. Disinall erkent dit probleem en heeft haar effectieve voetverzorgingsproducten ook voor kinderen geschikt gemaakt.