Voeten en tenen lezen

De verschillende vormen en standen van tenen zeggen veel over het karakter en de gedragingen van mensen. De vorm van de tenen is erfelijk bepaald, maar de stand wordt grotendeels bepaald door hoe je met prikkels van buitenaf omgaat. Als tenenlezer kijk je in iemands ziel en kun je de ander een spiegel voorhouden. Dat kan bevrijdend en leerzaam zijn, en de aanzet geven om dingen te veranderen. Daarom volgt hier een korte cursus voeten en tenen lezen.

Ga je voeten en tenen lezen, maar heb je voetschimmel of schimmelnagels? Neem dan eerst een desinfecterend en verzorgend voetbad. 

Voeten en tenen

De linkervoet is de voet die staat voor het gevoelsleven, het is de “vrouwelijke” voet en de rechtervoet staat voor de rationele kant van het leven, dit is de “mannelijke” voet.

  • Aflopende tenen in een rechte lijn van groot naar klein duiden op een persoon die rustig, stabiel en geordend is.
  • Ronde tenen duiden op een persoon die tactisch en vriendelijk is, terwijl hoekige tenen staan voor een persoon die erg direct is.
  • Ruimte tussen tenen duidt op vertraging, men wil eerst overwegen hoe men ergens tegenaan kijkt of hoe men reageert.
  • Staan al de tenen zonder een ruimte er tussen tegen mekaar aan, dan duit dit op spontaniteit; men reageert heel direct zonder erbij na te denken op een situatie.
  • Een naar rechts afwijkende teen geeft aan dat het verleden geen vat meer op de persoon heeft.
  • Een grote stevige teen geeft aan dat de betreffende eigenschappen die gekoppeld zijn aan die desbetreffende teen sterk aanwezig zijn bij die persoon.

Eigenschappen per teen:

Grote teen

De grote tenen vertellen hoe je communiceert. Een ”grote” grote teen wijst op een sterk verbaal vermogen. Aan de rechtervoet is deze communicatie gelinkt aan het denkvermogen en aan vreugde. De grote teen aan de linkervoet geeft aan hoe je met je gevoel en verdriet naar buiten treedt. Energie verlaat de voet meestal via de grote teen. Als de grote teen echter niet de langste teen aan de voet is, is dit niet het geval. Men heeft dan te maken met een zeer chaotisch persoon die alles tegelijk wil doen.

Tweede teen

Een lange tweede teen duidt op veel ambitie, en geeft aan hoe je met je wensen en verlangens om gaat. Als de grote teen en de tweede teen een eindje van mekaar afstaan dan vind je het moeilijk om direct op dingen te reageren.

Derde teen

Mensen met grote “middelste” tenen zijn erg creatief en handelen intuïtief. Ze hebben een enorme daadkracht, alhoewel een grote middelste teen aan de linkervoet op agressiviteit kan duiden.

Vierde teen

De vierde teen geeft aan hoe iemand met controle en verlies om kan gaan, met name de teen aan de rechtervoet. De vierde teen aan de linkervoet staat voor liefde.

Kleine teen

De kleine teen van de rechtervoet geeft aan hoe je met angst en onzekerheid omgaat, is deze verborgen achter de andere tenen dan laat je niet snel alles zien. Hoe rechter je kleine teen van de linkervoet echter is, hoe meer vertrouwen je hebt in de toekomst, want deze teen staat voor optimisme.

Volg Disinall ook op Instagram.